Totalment discret i segur
Entrega en 24/48h
Enviament gratis a partir de 69€
Atenció personalitzada: 93 889 34 34

Informació Legal

picanti és gestionat per l'empresa Trio de Mosquetons S.L., amb CIF B61934584 i domicili social a Edifici Workinn, C. Figueres 12 Planta 3 Porta 3, Sot dels Pradals, 08500 de Vic (Barcelona) i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Vol. 40649, Foli 166, Full B370677.

Per utilitzar certs serveis d'aquesta web els Usuaris han de proporcionar prèviament a Trio de Mosquetons S.L. certes dades de caràcter personal a través d'un formulari (d'ara endavant, les 'Dades Personals'). Trio de Mosquetons S.L. té registrada aquesta Base de Dades General a l'APD i tractarà electrònicament les Dades Personals a fi de poder satisfer els serveis (respondre adequadament a preguntes, les comandes i altres demandes) d'acord amb la Llei 15/1999 LOPD i el seu Reglament. Mitjançant l'emplenament i la tramesa del corresponent formulari i l'acceptació de les condicions generals, l'Usuari accepta i autoritza que les seves Dades Personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de Trio de Mosquetons S.L..

Trio de Mosquetons S.L. donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

Les comunicacions que faci l'usuari del web que continguin dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació "entorn segur", establert amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris.

Trio de Mosquetons S.L. es reserva el dret d'accés a aquesta pàgina als majors de 18 anys. Els Usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Si desitja accedir, modificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades ha de dirigir-se a Trio de Mosquetons S.L. Si ho desitja pot trucar al telèfon 93 889 34 34 o enviar un correu electrònic a info@picanti.com

Trio de Mosquetons S.L. s'exonera de qualsevol responsabilitat derivada de la infracció dels drets de la propietat intel·lectual i industrial, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i d'una altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzemament, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

Els enllaços que permeten accedir a altres pàgines web des de www.picanti.com, no pertanyen ni es troben sota el control de Trio de Mosquetons S.L. pel que no es fa responsable ni de la informació continguda en elles ni dels serveis o productes ofertats, així com tampoc no es fa responsable de qualsevol efectes que poguessin derivar-se de l'esmentada informació.

La totalitat d'aquesta pàgina web, es troba protegida per les lleis de la Propietat intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, llevat de per a ús personal i privat.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent l'òrgan de resolució de conflictes el Tribunal Arbitral. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre. 


0 0 Article(s); $ 0.00

Articles afegits recentment

Producte correctament afegit al carret
Atenció: heu superat l'estoc màxim d'aquest producte. El plaç d'entrega de la comanda serà d'entre 6 i 7 dies hàbils
Hi ha 0 productes al carret. Hi ha 1 producte al carret
Total (imp incl)
Continuar comprant Finalitzar comanda
Amunt